lõi lọc RO – Side Stream TZ00031V

Mã sản phẩm: TZ00031V | Xuất xứ: | Bảo hành: 1 năm

1.950.000 

ĐăÌ£c điểm nổi bâÌ£t của lõi loÌ£c RO Side stream TZ00031V

 

 

– MaÌ£nh mẽ loaÌ£i bỏ các chất rắn hòa tan, kim loaÌ£i năÌ£ng như asen, chiÌ€, thủy ngân..

 

– LoaÌ£i bỏ các vi sinh vâÌ£t như vi khuẩn, vi rút

 

– Công suất loÌ£c vươÌ£t trôÌ£i 1,5l/phút

 

– Chu kyÌ€ dưÌ£ kiến thay thế laÌ€ 36 tháng.