Lõi lọc RO – Side stream 451350R2V

Mã sản phẩm: 451350R2V | Xuất xứ: | Bảo hành: 1 năm

1.900.000 

ĐăÌ£c điểm nổi bâÌ£t của lõi loÌ£c RO – Side stream 451350R2V

 

 

MaÌ£nh mẽ loaÌ£i bỏ các chất hòa tan, kim loaÌ£i năÌ£ng như asen, chiÌ€, thủy ngân…

 

– LoaÌ£i bỏ các vi sinh vâÌ£t như vi khuẩn, vi rút.

 

– Công suất loÌ£c vươÌ£t trôÌ£i laÌ€ 1,5l/phút.

 

– Chu kyÌ€ dưÌ£ kiến thay thế laÌ€ 36 tháng.