Bảng Chi Phí Lắp Đặt Bồn Cầu Toilet & Chậu Rửa

STT Tên hạng mục ĐVT Đơn giá
1 Lắp đặt bồn cầu 2 khối (cơ bản) Bộ 150,000
2 Lắp đặt bồn cầu 2 khối + Vòi xịt (Nắp rửa lạnh) Bộ 200,000
3 Lắp đặt bồn cầu 1 khối (cơ bản) Bộ 200,000
4 Lắp đặt bồn cầu 1 khối + Vòi xịt (Nắp rửa lạnh) Bộ 300,000
5 Lắp đặt bồn cầu 2 khối nắp điện tử * Bộ 800,000
6 Lắp đặt bồn cầu 1 khối nắp điện tử * Bộ 1,000,000
7 Lắp đặt bồn cầu điện tử (bồn cầu Neorest)* Bộ 2,000,000
8 Tháo rỡ + Lắp đặt mới bồn cầu 2 khối (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 300,000
9 Tháo rỡ + Lắp đặt mới bồn cầu 1 khối (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 400,000
10 Lắp đặt chậu rửa lavabo + Vòi siphong Bộ 200,000
11 Tháo dỡ + Lắp đặt chậu rửa lavabo + Vòi siphong (không gồm phí vận chuyển đồ tháo dỡ *) Bộ 300,000
12 Lắp đặt bộ tủ chậu lavabo + Vòi, siphong Bộ 400,000

Bảng Chi Phí Lắp Đặt Sen vòi & Phụ kiện phòng tắm

STT Tên hạng mục ĐVT Đơn giá
1 Lắp đặt sen tắm nóng lạnh (sen lạnh) Bộ 150,000
2 Lắp đặt sen tắm đứng (sen cây, sen tắm nhiệt độ) Bộ 500,000
3 Tháo dỡ + Lắp đặt mới sen tắm nóng lạnh Bộ 300,000
4 Tháo dỡ + Lắp đặt sen tắm đứng (sen cây) Bộ 800,000
5 Lắp đặt vòi lavabo + Siphong chậu Bộ 200,000
6 Tháo dỡ + Lắp đặt vòi lavabo + Siphong chậu Bộ 300,000
7 Lắp đặt phụ kiện (bộ 6, 7 món) Bộ 250,000
8 Lắp đặt gương soi Bộ 100,000
9 Lắp đặt vắt khăn giàn (1,2,3..tầng) Bộ 100,000
10 Lắp đặt các hạng mục lẻ (phụ kiện) Bộ 30,000
11 Tháo dỡ phụ kiện Bộ 50,000
12 Lắp đặt gương soi + Bộ phụ kiện Bộ 300,000
13 Tháo dỡ + Lắp đặt mới gương soi + Bộ phụ kiện 400,000
* Bảng giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Hotline: 1900 5455 94